Om oss

Aavatsmarka har lange tradisjoner innenfor skogbruket.

Historie

 

Skognæringa har alltid utgjort en stor del av verdiskapningen på Aavatsmarka. I 1720 ble det første sagbruket bygget, dette var ment for å produsere materialer som de benyttet selv på gården. Når Andreas tok over Aavatsmarka tok han i bruk eksiterende sag. I 1994 ble det bygget ny og moderne sag og sagbruket ble etter hvert hovednæringen på gården. I 2010 ble sagbruket skilt fra gården og Aavatsmark Sag AS ble etablert.

I 2017 ble det gjort nye investeringer for å videre effektivisere produksjonen, og bedriften omstiller seg stadig slik at vi kan levere kvalitetstrelast til våre kunder!

Bildet er fra Aavatnet som hører til Aavatsmarka. De drev med tømmerhogst på vinteren og fløytet tømmeret nedover til hovedvassdraget om våren.

Vi kan skaffe rett tømmer til ditt prosjekt!

Dekorativt bilde

Steg 1

Vi har skog som ligger tett på sagbruket. Dette gir oss mulighet til å plukke ut rett type tømmer til ditt prosjekt.

Ute i skogen å henter ut tømmer ved hjelp av traktor med vinsj.

Steg 2

Manuelt hugget tømmer blir dratt ut med vinsj, sortert etter kvalitet og kappet I ønskede lengder. Deretter blir tømmeret transportert til sagbruket.

Bilde viser saga i aksjon med Andreas som sagmester.

Steg 3

Hver stokk blir vurdert ut fra kvalitet og dimensjon.

Her barkes villmarkspanel manuellt med bandkniv.

Steg 4

Villmarkspanelet blir manuelt barket med bandkniv for å ta vare på den naturlige kanten.

Bilde av trelast klar til levering.

Steg 5

Trelasten blir pakket og gjort klar for transport.

Bilde av trelast klar til levering.

Steg 6

Vi har kontakt med lokale transportører. Vi kan være behjelpelig med frakt om det er ønskelig.