Produkter

Dette er en oversikt over våre standard dimensjoner. Vi produserer også på bestilling, bare ta kontakt så hjelper vi deg.

Tretak

Kjerneved av furu, høvlet med vannspor.

Dimensjoner

21 x 140 mm

Kledning

 • Kjerneved av furu eller sentvokst gran.
 • Leveres høvlet eller uhøvlet.
 • Spesielle profiler kan kopieres.
 • Eventuelt andre dimensjoner og lengder.

Dimensjoner

21 x 98 mm
21 x 123 mm
21 x 148 mm
21 x 173 mm

Terrasse

Kjerneved furu, høvlet med avrundet kant.

Dimensjoner

28x115 mm
28x120 mm
28x140 mm

Større dimensjoner og lange lengder

 • Leverer større boks.
 • Laftetømmer på bestilling.
 • Lengder inntil 8 meter.

Villmarkspanel utvendig

 • Leveres i furu.
 • Gran på bestilling.
 • Stående/liggende.
 • Justert på baksiden.
 • Barket manuelt med bandkniv.
 • Standard tykkelse på 24mm, samt ulike bredder.
 • Villmarkspanel innvendig kan leveres på bestilling.

Materialer til spesielle prosjekter

Møbler, sløydmatrialer, spilevegg med mer.

Materialer til restaurering

Spesialmaterialer til restaurering av bygg og fartøy.

Vi har også mulighet til å kopiere profiler på bordkeldning.

Flis og sagflis

Vi produserer flis som kan brukes som strø.

Og fils som benyttes i flisfyringsanlegg.