6 meters trelast

Leverte lass i ulike dimensjoner på 6 meter. Kunde ønsket at trelasten ikke skulle være fingerskjøt. Vi bestilte tømmer mellom 6 og 7 meter, som deretter ble saget og tilpasset kundens behov.

IMG_2519