Plukkhogst

Aavatsmarka har alltid hatt skogen i fokus. Dette har gitt oss kompetanse og erfaring til å hogge og hente tømmer som tilfredsstiller kravene til våre kunder. Stokkene blir merket og hogd, for å så bli dratt til vei der vi kan hente med tømmervogn.
vi driver hver vinter i skogen med manuell hogst.

IMG_0770