Rundstokk til restaurering av tårn

Rundstokker med forskjellige toppmål og lengder, disse skulle benyttes i restaurering av gamle tårn.
stokkene skulle være hugget med motordag for å unngå skader som kommer fra hogstmaskin, samt være barket med bandkniv eller barkespade. Så stokkene lignet mest mulig på de opprinnelige de skulle erstatte.

IMG_0777