Tømmerpeler

Levert 130 tømmerpeler på 14 meter som skulle benyttes i et byggeprosjekt i Namsos. Vi utførte Plukkhogst for å finne stokker med rett kvalitet til prosjektet.

default